درباره ما


دربار ما
دربار ما

فعالیت شرکت فن آوران سیمرغ دانش در سال پیش رو در شرایطی آغاز می شود که فراز و نشیب های زیادی را در گذشته سپری نموده  و جای بسی خشنودی است که همین فراز و نشیب ها ، رشد کیفی و کمی شرکت را سرعت بخشیده و به سوی مسیر علمی ارزشمندی هدایت کرده است.

هرچند فعالیت شرکت با ارائه خدمات آموزشی در حوزه بندری آغاز گردید اما دیری نپاید که کارنامه درخشانی در بخش های ایمنی و بهداشت کار ، مدیریت کیفیت ، فنی و مهندسی  را رقم زد . در سال پیش رو نیز با هدف گذاری در زمینه توسعه فعالیت ها در حوزه مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی ، افتتاح شعب ، انعقاد تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی ، گسترش دامنه فعالیت های آموزشی با اخذ مجوزهای معتبر ، ماموریت سنگین تری را برای خود تعریف نموده است .

هیئت مدیره و کلیه دست اندرکاران ستادی و اجرایی با انسجام و اتفاق نظر عزم خود را جزم کرده اند که در راستای انجام رسالتی که این شرکت در بهبود مستمر فعالیت ها و خدمات و ارتقاء سطح علمی جامعه بر عهده دارد  ، به توفیق جمعی دست یابند و فعالیت های خود را در راستای خط مشی شرکت به سرانجام رسانند .

امید است بهره گیران خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره که اجماع مشتریان گرامی و ارزشمند شرکت را تشکیل می دهند ، با ارائه نظرات و پیشنهادات خود این مجموعه را یاری نمایند .

خط مشی :

شرکت آموزشی فن آوران سیمرغ دانش در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده خود ، که همانا ایجاد زمینه مناسب برای آگاهی ، بالا بردن مهارت ، رشد فرهنگی و آموزشی ، پرورش خلاقیت و آماده سازی نیروی انسانی جامعه ،  برای کسب موفقیت در عرصه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی  میباشد ، فعالیت خود را از سال 1393 شروع و  برای دستیابی به اهداف ذیل ، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 طراحی ، تدوین و مستقر نموده  است .

به منظور برآورده ساختن تعهدات فوق، محورهای اصلی زیر در دستور کار این شرکت قرار دارد:

  • تامین رضایت مشتریان
  • تامین رضایتمندی کارکنان
  • تعهد به بهبود مستمر فرآیندها و خدمات آموزشی شرکت
  • رعایت قوانین ، ضوابط و دستورالعمل های سازمان ها مرتبط با نوع فعالیت شرکت

همچنین تمامي كاركنان و مديريت این شرکت تعهد و پايبندي خود را به اين خط مشي ، اعلام ميدارند و تلاش خود را در تحقق اهداف اين خط مشي و تعالي سازمان خود بكار مي بندند.و  مديريت سازمان اهداف سازمان را در چارچوب اين خط مشي تعيين مي نمايد و اين خط مشي را طي جلسات بازنگري مديريت و حداكثر ساليانه مورد بازنگري قرار خواهد داد  .